Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst

Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst

 
Zajęcia podejmują problematykę ewolucji:

  • tekstu literackiego: od skończonej, spójnej i zamkniętej całości o linearnym przebiegu znaków (dzieło literackie) do nielinearnej i niesekwencyjnej organizacji danych (dzieło liberackie, hipertekst),
  • trybu lektury: od od-czytywania do aktywnego współudziału w nadawaniu utworowi ostatecznego kształtu.

W części warsztatowej uczestnicy podejmą się próby lektury dwóch dzieł liberackich: Spoglądając przez ozonową dziurę Zenona Fajfera i Arw Stanisława Czycza.

Prowadzenie: mgr Tomasz Gruszczyk