Korekta planów zajęć

Dokonano ponownej aktualizacji planów zajęć na studiach dziennych na semestr. Harmonogramy dostępne są w serwisie w dziale Studia.