JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZMYSŁY W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM ORAZ URBANISTYCZNYM

Katowice, 26–28 września 2018, Muzeum Śląskie

Organizatorzy

 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zaproszenie

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania wszelkich rodzajów przestrzeni (urbanistycznych, architektonicznych, kulturowych, antropologicznych, artystycznych, sensorycznych, itp.) oraz ochrony środowiska życia człowieka. Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja z udziałem uznanych w świecie specjalistów – zarówno praktyków, jak i akademików – zajmujących się badaniami problematyki percepcji zmysłowej, technologii multisensorycznych, szeroko pojmowanego planowania i projektowania przestrzeni. Pragniemy również usłyszeć głosy instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie i ochronę krajobrazu kulturowego, a także głosy odbiorców i użytkowników architektury. Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców.

Podczas konferencji chcemy zastanowić się między innymi nad następującymi kwestiami:

 1. Czym nowe wymiary teoretyzowania o zmysłach (neurokognitywny, neurobiologiczny, neuroestetyczny, technologiczny) mogą skutkować dla praktyki architekta oraz urbanisty?
 2. Jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich pojęć jak „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”„ architektura uniwersalna”, „architektura dostępna”, „edukacja przez architekturę”, „architektura dla dzieci”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”?
 3. Czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób co inni profesjonaliści?
 4. W jakim stopniu pojmowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie uwarunkowane są rozwojowo i kulturowo?
 5. Jak na zmysłowość wpływają procesy socjalizacji?
 6. Czy optymalizacja kosztów i przestrzeni jest wystarczającym usprawiedliwieniem aby owe wzorce zmieniać?
 7. Jakie miejsce w myśleniu projektowym zajmuje problem dysfunkcji cielesnych i mentalnych?
 8. Jakie miejsce wymienione problemy zajmują w politykach państw i instytucji międzynarodowych?
 9. Jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego?

Ważne daty

 1. Nadsyłanie abstraktów wystąpienia konferencyjnego: 20 czerwca 2018
 2. Informacje o przyjęciu tematyki wystąpienia: 25 czerwca 2018
 3. Rejestracja uczestnictwa i wpłaty opłaty konferencyjnej (dane do wpłat na stronie konferencji w zakładce: Opłaty): 20 lipca 2018
 4. Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do druku: 20 lipca 2018
 5. Przekazanie autorom treści recenzji: 25 lipca 2018
 6. Nadsyłanie ostatecznej treści artykułów do druku: 15 sierpnia 2018
 7. Konferencja: 26–28 września 2018

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji:
http://saul-katowice.pl
oraz na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCViPHJRJMmcDXp2LnZxkAkA

Serdecznie zapraszamy!