JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja Teatrologia na rozdrożach

Zaproszenie Teatrologia na rozdrożach.
W dniach 3-4 kwietnia w Jaśkowicach odbędzie się konferencja naukowa „Teatrologia na rozdrożach”, współorganizowana przez Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, w trakcie której postawionych zostanie kilka zasadniczych pytań dotyczących sytuacji, w jakiej znajduje się współczesny teatr i teatrologia, na czym polega relacja pomiędzy artystą teatru a naukowcem, jakie jest miejsce teatrologii w dzisiejszej nauce. Naukowcy muszą co jakiś czas zadawać zasygnalizowane powyżej pytania, by wspólnie wyznaczać azymut, według którego będą podejmować dalszą pracę. W dzisiejszym świecie, w którym nauka staje się bardzo wyspecjalizowana, takie spotkanie może przyczynić się do twórczego i naukowego fermentu pozwalającego spojrzeć na bliską nam dziedzinę z zupełnie innej strony.

Szczegółowy program konferencji i forum