JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja studentów i doktorantów INKSI

Konferencja i pokaz filmów

Dziś i jutro (tj. w czwartek i piątek) w Sali Rady Wydziału Filologicznego odbywa się studencko-doktorancka konferencja naukowa „Kulturowa historia patrzenia i widzenia”. Natomiast w piątek i sobotę w pobliskim Kinie Prokultura (dawny Gugalander, ul. Jagiellońska 17a) odbędzie się Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy” – II Edycja Śląska. Warto dodać, że większość filmów prezentowanych będzie dopiero po raz drugi w Polsce, po raz pierwszy w polskiej wersji językowej – nasi studenci sami dokonali ich tłumaczenia. Konferencję przygotowali członkowie Koła Naukowego Antropologii Kultury UŚ oraz pracownicy Zakładu Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ. Patronat nad przeglądem objęli m.in.: JM Rektor UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ, prof. dr hab. Rafał Molencki.

PROGRAM KONFERENCJI

Sala Rady Wydziału Filologicznego UŚ
Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro

Czwartek, 26 Marca 2015

9:40-10:15 – Otwarcie konferencji i wykład gościnny
otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ)
wykład gościnny – dr hab. Mariusz Gołąb (Uniwersytet Łódzki / Instytut Kultury Współczesnej): Narracje obrazów

10:15-12:00 – PANEL 1 

(Moderator: dr hab. Mariusz Gołąb)
mgr Kamil Kozakowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Ziemia – Barcelona: szkic o tubylcach. Dziennik w kosmicznym znaczeniu tego wyrazu
Agnieszka Rygol (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Kulturoznawstwo): Komparatystyczna analiza perspektywy oglądu w „Petersburgu” J. Iwaszkiewicza oraz „Przewodniku po przemianowanym mieście” J. Brodskiego
mgr Maria Tadel (Uniwersytet Jagielloński / Wydział Polonistyki): Zobaczyć więcej. O spojrzeniu w poezji Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta
dr Justyna Budzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): „W fotografii, zdaje się, nie będzie ze mnie «ludzi» (…)”. Zdzisława Beksińskiego przetwarzanie widzenia

12:15-14:00 – PANEL 2

(Moderator: dr hab. Anna Gomóła)
mgr Jakub Jakubaszek (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej): Kraj i naród na wystawie Kielc, czyli z repertuaru XIX-wiecznych spojrzeń polskich
Michał Krzyżanowski (Uniwersytet Warszawski / Historia): „W Chińczykach widzę same kłopoty” – recepcja Azjatów na ziemiach polskich w I połowie XX wieku
mgr Sławomir Macias (Uniwersytet Łódzki / Instytut Kultury Współczesnej): Widzieć, rozumieć, słyszeć. Okładka płyty jako symbol kultury wolności
mgr Piotr Macha (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu): Nowa batalistyka – obrazy, na które trzeba patrzeć i takie, w których nie ma nic do zobaczenia

14:15-16:00 – PANEL 3 

(Moderator: Mgr Jakub Dziewit)
mgr Agata Stronciwilk (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Oszukać oko. Nawiązania do trompe l’oeil w polskiej sztuce współczesnej
mgr Katarzyna Maniak (Uniwersytet Jagielloński / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej): Muzeum dyscyplinujące spojrzenie – o przyglądaniu się przestrzeni muzealnej
mgr Marta Witoń (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Proszę patrzeć, nie dotykać – o sposobach postrzegania dzieła sztuki przez widza w ramach ekspozycji muzealnych
mgr Ewelina Twardoch (Uniwersytet Jagielloński / Instytut Sztuk Audiowizualnych): Widzieć więcej? Popkulturowe wizje i realizacje idei rozszerzonej percepcji wzrokowej

17:00-18:45 – PANEL 4

(Moderator: Dr Małgorzata Rygielska)
mgr Sławomir Śląski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach): Znak literniczy jako komunikat wizualny. Kulturowa rola znaku wokół nas
Zuzanna Derlacz (Uniwersytet Warszawski / MISH): Reakcja na obraz, reakcja poprzez obraz. Między powieleniem a reinterpretacją
Przemysław Szajca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / MISH): Spojrzenie jako uprzedmiotowienie. O fundamentalnym wymiarze relacji międzypodmiotowej w Sartre’owskim projekcie ontoetyki
dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Perspektywy i punkty widzenia. Pozorny okulocentryzm w koncepcjach Eduardo Viveirosa de Castro

Piątek, 27 Marca 2015

9:45-10:15 – wykład gościnny – dr hab. Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Refleksy w obiektywie. Mitologika filmu etnograficznego

10:15-11:30 – PANEL 5

(Moderator: dr hab. Marek Pacukiewicz)
mgr Małgorzata Kołodziej (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Refleksje na temat patrzenia w antropologii
mgr Filip Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej): Obraz pozorny. Wizualne reprezentacje pracy etnografów
mgr Kamil Pietrowiak (Uniwersytet Wrocławski / Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej): Osoby niewidome wobec widzenia i bycia widzialnym

11:35-12:50 – PANEL 6

(Moderator: dr hab. Marek Pacukiewicz)
mgr Mateusz Gwardecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Instytut Archeologii): Archeologia widzenia – o postrzeganiu w kulturach pierwotnych
Karolina Kostyra (Uniwersytet Śląski / Kulturoznawstwo): Między zachwytem a potępieniem: Inny w obiektywie ludowego nurtu kina radzieckiego
mgr Adriana Świątek (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Huculski obrzęd weselny w obiektywie antropologa widowisk kultury ludowej. Od rejestracji ku narracji…

13:00-14:40 – PANEL 7

(Moderator: dr Justyna Budzik)
mgr Maria Pawlicka (Uniwersytet Łódzki / Instytut Kultury Współczesnej): Zobaczyć Japonię poprzez anime, czyli odwołania kulturowe zamknięte w japońskiej animacji
mgr Helena Jadwiszczok-Molencka, mgr Jacek Molencki (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Patrzeć, widzieć, interpretować. Kompetencje interpretacyjne widza filmów animowanych
mgr Dominika Staszenko (Uniwersytet Łódzki / Instytut Kultury Współczesnej): Oczami mordercy – problem spojrzenia w filmowych horrorach
mgr Adam Andrysek (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): W Internecie w kinie, kino w Internecie. Nowe spojrzenie na nowe formy recepcji przekazów audiowizualnych

14:50-16:05 – PANEL 8

(Moderator: dr Antonina Szybowska)
mgr Jagoda Sałaj (Uniwersytet Łódzki / Instytut Kultury Współczesnej): Widzenie kontrolowane, czyli kiedy technika wkracza w pole patrzenia. Eyetracking
mgr Marcin Chojnacki (Uniwersytet Łódzki): Wirtualna kamera i jej zastosowanie w grach wideo
mgr Ewa Walewska (Uniwersytet Śląski / Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych): Nowe sposoby nawigacji i interakcji z miejskim krajobrazem przy użyciu urządzeń mobilnych