JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Kultury obrazu – tabu – edukacja – CFP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultury obrazu – tabu – edukacja

Termin i miejsce: 19-20 października 2016 w Katowicach
Organizatorzy: Zakład Komunikacji Kulturowej, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteka Śląska
Patronat: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Kwartalnik Filmowy.

Cele konferencji

Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

Obszary tematyczne

  Tabu obyczajowe, religijne, estetyczne;
  Tabu jako praktyka artystyczna: literatura, film, media, widowiska, przestrzeń publiczna;
  Tabu: przestrzenie, zachowania, symbole;
  Przełamywanie/podtrzymywanie tabu jako praktyka kulturowa i edukacyjna;
  Estetyka przekraczania tabu;
  Tabuizacja inności;
  Przemilczenia, niewypowiedzenia, niedomówienia;
  Ohydztwo, obrzydlistwo, makabra, kicz;
  Przestrzeń tabu w filmie i mediach audiowizualnych a środowisko edukacji;
  Kultury obrazu a strategie dydaktyczne;
  Przekraczanie tabu a procesy wychowania.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje tematów wystąpień.

Informacje organizacyjne

Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów poprzez przesyłanie karty udziału w konferencji zgodnie z załączonym formularzem do 15 czerwca 2016 na adres: kulturyobrazu.tabu.edukacja@onet.pl Informację zwrotną o przyjęciu propozycji podamy na początku lipca.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady, serwisy kawowe, kolację oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu.

W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Tadeusz Miczka
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
dr hab. Barbara Kita
dr Ilona Copik
dr Anna Maj

Organizacja

dr hab. Barbara Kita
dr Ilona Copik

logo ZKK i ZFiMoM