JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Kicz w kulturach mediów

Zapraszamy do udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura mozaikowa”. W tym roku proponujemy temat „Kicz w kulturach mediów”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2017 w Katowicach. Organizatorami spotkania są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska.

Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach mediów. Zapraszamy do refleksji nad rolą i znaczeniem kiczu w sztuce i w komunikacji. Zachęcamy do interdyscyplinarnego ujęcia tematu, łączącego perspektywę medioznawczą i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią sztuki, psychologią, pedagogiką. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak to zjawisko kulturowe ewoluuje pod wpływem mediów, jaką rolę we współczesnych kulturach mediów odgrywa kicz, jak koresponduje z przemianami społeczno-kulturowymi współczesnego świata i jaką w nich spełnia funkcję.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • kicz: nieudolność – wyrachowanie – strategia;
 • wspólnototwórcza funkcja kiczu;
 • kicz jako narzędzie, techniki kiczu;
 • przyjemności kiczu;
 • kicz estetyczny;
 • kicz a sfera wartości;
 • kicz w literaturze, teatrze i sztukach performatywnych, filmie, sztukach plastycznych i architekturze, designie, grach komputerowych;
 • kicz w nauce;
 • kicz w edukacji;
 • kicz w komunikacji masowej, popkulturze;
 • kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna;
 • kicz w strategiach informacyjnych;
 • kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia;
 • kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.);
 • technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie idei itp.;
 • sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu;
 • kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.);
 • style kiczu;
 • funkcje kiczu.
 • Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematów wystąpień.
  Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 8 października 2017 na adres: media@us.edu.pl. Informację o przyjęciu tematów wystąpień podamy do 13 października. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady, serwisy kawowe, kolację oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu. W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  Komitet Naukowy:
  prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski) prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski) prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki)
  dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)
  dr Ilona Copik (Uniwersytet Śląski)
  dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski)

  Komitet Organizacyjny:
  dr Julia Legomska (Uniwersytet Śląski)
  dr Michał-Derda-Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)