JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Kabaret – poważna sprawa?

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KABARET – POWAŻNA SPRAWA?

Bielsko-Biała, 3-4 października 2014

Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej podjęły inicjatywę wspólnego zorganizowania II ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej: „KABARET – POWAŻNA SPRAWA?”. Konferencja odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 3-4 października 2014 roku, w czasie kolejnej edycji bielskiego Festiwalu Kabaretowego „Fermenty”.

Nieustająca popularność kabaretu i pokrewnych mu form widowisk estradowych i teatralnych zmusza do zastanowienia się nad jego fenomenem. Pierwszą próbą pogłębienia refleksji naukowej nad polską sceną kabaretową była konferencja naukowa zatytułowana „Jaki jest kabaret?”, zorganizowana w Katowicach w listopadzie 2011 roku. W zamyśle miała ona inicjować cykl spotkań zainteresowanych tą problematyka badaczy i praktyków. Wywiązując się z tej zapowiedzi, proponujemy kolejne spotkanie.

Proponowane zagadnienia:

 • miejsce kabaretu w kulturze współczesnej, jego nowe funkcje i role
 • formy kabaretowe, kabaretopochodne i kabaretopodobne, typy numerów i gatunki literatury estradowej
 • perspektywy rozwoju stand-up comedy w Polsce
 • estetyka współczesnych widowisk kabaretowych
 • kabaret a telewizja, pola interferencji w zakresie estetyki i recepcji
 • kabaret w Internecie: życie po życiu (archiwizacja czy inspiracja?)
 • kabaret internetowy: memy, faktoidy, „śmieszne filmiki”
 • kabaret w kontekście współczesnych badań nad performansem
 • związki kabaretu z polityką i politykami
 • kabaret: profesja, zabawa czy sztuka?
 • kabaret na rynku: ekonomika kabaretu?

Chcielibyśmy spojrzeć na kabaret z różnych perspektyw: socjologicznej, kulturowej, antropologicznej, estetycznej i ekonomicznej. W celu ukierunkowania tej refleksji proponujemy formułę tytułową eksponującą przede wszystkim samoświadomość kabaretu jako formy sztuki, performansu, a może i produktu. W naszym przekonaniu kojarzenie kabaretu jedynie z rozrywką, spontaniczną zabawą, mocno zawęża pole jego oddziaływania i nie pozwala zgłębić tkwiących często w kabarecie pokładów powagi i siły jego wpływu na różne sfery życia społecznego. Planujemy również skonfrontować badaczy kabaretu oraz krytyków twórczości kabaretowej z praktykami – twórcami współczesnego kabaretu.

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji konferencji, chcielibyśmy zaprezentowane referaty i debatę opublikować w tomie zbiorowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • nadesłanie karty zgłoszenia na adres: kabaretowanie@gmail.com
 • nadesłanie propozycji tematu referatu wraz z abstraktem (ok. 1000 znaków) w terminie do 30 czerwca 2014
 • wpłata opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł w terminie do 10 września 2014.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: Konferencja_Kabaret_Powazna_sprawa_karta_zgloszeniowa

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, catering, materiały konferencyjne, udział w festiwalu kabaretowym „Fermenty” oraz publikację referatu w tomie pokonferencyjnym (z zachowaniem procedury recenzowania publikacji).
O przyjęciu tematu poinformujemy uczestników do 10 lipca 2014.
Organizatorzy mogą pośredniczyć w rezerwacji noclegów.

KONTAKT:

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: kabaretowanie@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy

Dr Dorota Fox (UŚ)
Dr Jacek Mikołajczyk (UŚ)
Dr Robert Pysz (ATH)