JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja Głos – Komunikacja – Media

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
„Głos – Komunikacja – Media”

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Polonistyczne Koło Naukowe Bakałarz, Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Głos – Komunikacja – Media”, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chcemy zainicjować debatę nad przemianami współczesnej komunikacji, ewolucją mediów oraz badaniami poświęconymi emisji i higienie głosu, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk studenckich i akademickich – językoznawców, literaturoznawców, logopedów, socjologów, kulturoznawców, medioznawców, pedagogów i psychologów. Przewidujemy obrady w ramach trzech paneli tematycznych: Głos, Komunikacja, Media.

Przedmiotem rozważań chcielibyśmy uczynić poniższe zagadnienia:

 • Interdyscyplinarne badania głosu, komunikacji, mediów
 • Diagnostyka chorób narządu głosu
 • Ocena i analiza szans i korzyści wynikających z prowadzenia profilaktyki zaburzeń, w posługiwaniu się głosem
 • Głos jako nośnik znaczeń. Pobudza pożądanie czy wstręt?
 • Głos i język w mediach
 • Nowe zjawiska w mediach i komunikowaniu
 • Cyberprzestrzeń jako środowisko pracy, rozwoju osobistego i badań
 • Socjologia życia codziennego a Internet
 • Wpływ mediów na życie codzienne
 • Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
 • Media masowe w procesach rozpowszechniania i popularyzacji wiedzy
 • Media a społeczeństwo obywatelskie
 • Kultura konwergencji
 • Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych
 • Język komunikacji społecznej w XXI wieku
 • Nowe media a komunikacja
 • Język manipulacji medialnej
 • Współczesne formy komunikacji i jej przestrzeń
 • Metodologia badań medioznawczych/komunikacyjnych
 • Miejsce informacji publicznej w mediach
 • Edukacja medialna -nowe perspektywy i wyzwania
 • Dialog jako droga do (po)rozumienia – założenia, realizacje, bariery
 • Komunikacja w psychoterapii
 • Obraz psychoterapii i pomocy psychologicznej w mediach
 • Terapia psychologiczna w zaburzeniach mowy
 • Cyberbulling – język agresji w sieci
 • Specyfika języka w terapii z dziećmi i młodzieżą.

W ramach konferencji planowane są przede wszystkim wystąpienia w postaci posterów. Sesja posterowa zostanie poprzedzona krótką prezentacją każdego z posterów. Dodatkowo odbędą się również wystąpienia referatowe. Prezentacja każdego z nich powinna zająć 15 minut. Nie przewidujemy żadnej opłaty konferencyjnej. Do udziału czynnego zachęcamy przede wszystkim studentów i doktorantów.