JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją”, organizowaną przez Zakład Teatru i Dramatu INKSI we współpracy z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu (filią AST w Krakowie), która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018, w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ul. Francuska 12.

O konferencji

Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić szereg zagadnień związanych ze złożonym statusem zapisów przedstawień. Chcemy poddać refleksji relacje i związki zachodzące pomiędzy przedstawieniami o charakterze artystycznym i społecznym (rytualnym, sportowym, politycznym itp.), ich materialnymi śladami a budowanymi w oparciu o nie krytycznymi, propagandowymi, naukowymi i artystycznymi narracjami. Konieczny jest, naszym zdaniem, namysł nad różnorodnością form dokumentowania oraz strategiami pracy z pozostałościami po przedstawieniach. Kluczowa z perspektywy badaczy widowisk i performansów wydaje się zarówno problematyka rejestrowania oraz archiwizowania śladów przedstawień, jak i technik wykorzystywania dokumentów w procesie ich „ożywiania” i nadawania im znaczeń. Intryguje nas więc kondycja dokumentów traktowanych wyłącznie jako świadectwa oraz jako samodzielne wypowiedzi artystyczne, a także proces kreowania i mitologizowania obrazu przedstawień (również tych, które de facto nie zaistniały) w dokumentacyjnym zapisie. Wątki związane z kreacją i manipulacją w procesie dokumentowania, opracowywania, archiwizowania oraz „czytania” zapisów widowisk i performansów proponujemy wzbogacić refleksją dotyczącą etyki dokumentalisty/archiwisty/badacza.
Zależy nam, by spotkanie poświęcone dokumentacji przedstawień stało się okazją do konfrontacji doświadczeń pracujących „nad” dokumentem i „z” dokumentem. Dlatego kierujemy nasze zaproszenie do placówek badawczych, muzealnych, archiwalnych oraz środowisk artystycznych. Poza prezentacjami prelegentów planujemy dwa panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom poruszanym w wystąpieniach. Przewidujemy także publikację tomu pokonferencyjnego oraz organizację czasowej wystawy Odsłony przedstawień, którą pragnęlibyśmy współtworzyć z uczestnikami spotkania. Projekt ma na celu budowę platformy współpracy twórców, badaczy i reprezentantów instytucji zainteresowanych rozwijaniem refleksji dotyczącej dokumentacji przedstawień oraz organizację kolejnych wydarzeń (sympozjów, wystaw, prezentacji) w przyszłości.

Komitet organizacyjny

Dr Ewa Dąbek-Derda, Zakład Teatru i Dramatu UŚ
Dr Adriana Świątek, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu fila AST w Krakowie