JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja: Adam Didur – CFP

ADAM DIDUR. KONFERENCJA NAUKOWA W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI

Termin i miejsce

Katowice, 13-14 maja 2016

Organizator:

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
Zakład Teatru i Dramatu

Adam Didur

Konferencja poświęcona będzie twórczości i działalności Adama Didura (ur. 1873/1875 – zm. 1946) – polskiego śpiewaka operowego o światowej sławie. Najwybitniejszy bas – basso cantante – w dziejach wokalistyki polskiej, uznawany za jednego z czołowych śpiewaków basowych w dziejach wokalistyki światowej, równocześnie wykonywał z powodzeniem niektóre partie barytonowe.

Wpływ na jego twórczość mieli wybitni artyści: Julian Jeromin, Walery Wysocki, Francesco Emerich, Emil Młynarski czy Arturo Toscanini. Występował z powodzeniem w Operze Warszawskiej (1899-1903, 1906-1908) i Operze Lwowskiej (od 1908 corocznie; 1932-1938), La Scali (1895-1899; 1903-odnowienie kontraktu), Royal Opera Covent Garden (debiut: 1905), Manhattan Opera House (1906-1910), Metropolitan Opera (1908-1932) i wszystkich największych scenach operowych świata. W kręgu artystycznym Didura pojawiły się najwybitniejsze osobowości świata opery tamtych czasów. W roku 1926 zaśpiewał z bliskim tradycjom kulturalnym Zagłębia Janem Kiepurą.

Adam Didur – Kawaler Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta – angażował się w liczne inicjatywy patriotyczne w kraju i na świecie, m.in. w prace American Polish Relief Committee pod honorowym patronatem Marceliny Sembrich-Kochańskiej z udziałem Ignacego Jana Paderewskiego. Wybuch II wojny światowej przeszkodził Didurowi w objęciu 1 września 1939 roku dyrekcji Opery Warszawskiej. Po upadku Powstania Warszawskiego przebywał w Krakowie. Położył zasługi w organizacji życia muzycznego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz po II wojnie światowej. Wśród przychylności i podziwu wielu wybitnych twórców działających w Katowicach, by wspomnieć: Ludomira Różyckiego, Faustyna Kulczyckiego, Jana Dworakowskiego, Zbigniewa Dymka, Bolesława Szabelskiego, Jerzego Sillicha, Adama Dobosza, Bolesława Woytowicza i wielu innych, tworzył w 1945 roku Operę Katowicką. Starał się nawiązywać do chlubnych tradycji sceny muzycznej Teatru Polskiego w Katowicach (1922 z przerwą – 1932), na której gościnnie występował. Z udziałem ekspatriowanych artystów Opery Lwowskiej tworzył zręby Opery Katowickiej w toku zaciętej walki politycznej z komunistycznymi władzami województwa śląsko-dąbrowskiego. Jego zasługą było pierwsze powojenne wystawienie Halki Stanisława Moniuszki w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, transmitowane jako pierwsza po wojnie opera na antenie Polskiego Radia. Pokazał ją w objazdach w Zagłębiu. Zdążył jeszcze wystawić Toskę, Rycerskość wieśniaczą, Pajace oraz przygotować koncepcję Traviaty, której wystawienia nie dożył. Zmagania o Operę Katowicką przypłacił życiem.

Imponujący był zakres i pokłosie działalności pedagogicznej Didura, by wspomnieć o pracy w Konserwatorium Warszawskim, Lwowskim Konserwatorium im. Karola Szymanowskiego oraz Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego – GTM. Był profesorem i dziekanem wydziału wokalistyki PWSM (wcześniej Konserwatorium) w Katowicach. Był cenionym pedagogiem, wychowawcą m.in. Wiktorii Kotulakówny – Victoria Calma, Jadwigi Lachetówny, Lesława Finze, Franciszka Arno, Iry Małaniuk, Mariana Nowakowskiego, Andrzeja Hiolskiego i wielu wielu innych. Ukształtował wokalnie swe wybitne córki: Ewę Didur (zam. Abbove), Olgę Didur (zam. Wiktorowa) i Mary Didur-Załuską.

opis konferencji

Interdyscyplinarny charakter konferencji w zamierzeniu połączy refleksję naukową i artystyczną głównie przedstawicieli teatrologii i muzykologii. Obrady obejmować będą następujące kręgi badawcze:

    Adam Didur – repertuar operowy Artysty;
    Kręgi artystyczne – twórcy i uczniowie wokół Adama Didura;
    Opera Katowicka Adama Didura;
    Współczesna recepcja repertuaru Adama Didura.

Wyniki obrad wpisują się we wciąż aktualną potrzebę ustaleń faktograficznych oraz mają na uwadze postulat naglącej weryfikacji obecnych w literaturze przedmiotu ocen lub przemilczenia wielu faktów w działalności Adama Didura, przede wszystkim w latach 40.tych XX wieku. Postęp badań i ranga opracowań z zakresu historii współczesnej może walnie przyczynić się do oświetlenia narosłych kwestii spornych. Frapującym przedmiotem badań może się okazać omówienie operowego repertuaru Didura oraz jego następców z zastosowaniem nowych metod badawczych w dziedzinie teatrologii i muzykologii.

Zapraszamy pracowników naukowych oraz doktorantów muzykologii, teatrologii i innych dziedzin naukowych oraz artystów sztuki wokalno-muzycznej, muzyki, teatru do udziału w konferencji naukowej, organizowanej w 70. rocznicę śmierci Adama Didura planowanej w dniach 13-14 maja 2016 roku w Katowicach.

Zgłoszenia i informacje organizacyjne

Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Zgłoszenie – według załączonego formularza – powinno zawierać temat wystąpienia, krótki abstrakt (ok. 1500 znaków bez spacji), dane zgłaszającego i krótką notę o autorze, a także informację o konieczności zakwaterowania w Katowicach oraz informację o potrzebie przygotowania sprzętu multimedialnego na potrzeby wystąpienia. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 marca 2016 roku na adres: konferencja70adidur@gmail.com lub pocztą na adres:
Zakład Teatru i Dramatu
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
(z adnotacją: ADAM DIDUR 70. ROCZNICA).

Decyzje o przyjęciu wystąpień pozwolimy sobie podać drogą email wraz z ogłoszeniem programu konferencji. Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych dla uczestników z zewnątrz korzystających z noclegu i śniadania oraz 300 złotych dla uczestników nie korzystających z noclegu i śniadania. Opłata obejmuje koszty druku tomu pokonferencyjnego, koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia, wynajmu sali oraz – w wypadku osób wnoszących opłatę w wysokości 400 złotych – noclegu ze śniadaniem.
Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu w Hotelu Akademickim UŚ na koszt uczestnika konferencji. Koszty noclegu w Hotelu Akademickim UŚ w Katowicach przy ulicy Paderewskiego 32 kształtują się od 100-125 złotych.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 23 marca 2016 na konto:
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH UL. A. MICKIEWICZA 3
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
(z dopiskiem: ADAM DIDUR 70. ROCZNICA)

Organizacja konferencji

Dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska