Kondolencje

Szanownemu Panu Profesorowi

dr. hab. prof. UŚ Piotrowi Zawojskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
koleżanki i koledzy
z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach