Kondolencje

Szanownej Pani Profesor

prof. zw. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Syna
składają
koleżanki i koledzy
z Zakładu Komunikacji Kulturowej,
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,
Wydziału Filologicznego,
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach