Kondolencje

Pani
Dr hab. Grażynie Golik-Szarawarskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu
Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach