Kondolencje

Pani
dr Ilonie Copik
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu
Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach