Kondolencje

Pani

Dr Ewie Dąbek-Derdzie

wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci

Ojca

składają
koleżanki i koledzy z
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach