Kondolencje

Pani

dr hab. Dorocie Fox, prof. UŚ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Dyrekcja, koleżanki i koledzy
z Instytutu Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach