JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Jak ugryźć Uniwersytet

Jak ugryźć Uniwersytet, żeby smakował?

warsztat

Celem warsztatów jest wprowadzenie studentów I roku w nową dla nich sytuację kształcenia akademickiego. Odbywać się to będzie w sposób praktyczny, przez „zwiedzanie” i omawianie konkretnych, związanych ze studiowaniem kulturoznawstwa i kultur mediów, miejsc na Wydziale, dyskusje i opracowywanie w grupach kwestii poruszanych przez prowadzącego oraz wspólną weryfikację wniosków. Planowane są m.in. zagadnienia:
– co i gdzie? Prawa i obowiązki studentów, miejsca załatwiania spraw, itp.;
– jak i dlaczego? Sposoby zwracania się do wykładowców różnych stopni, konstrukcja wiadomości e-mail, tematyka korespondencji;
– kto jest kim? Rektor, prorektorzy, dziekan, prodziekani, dyrekcja instytutu, różne stanowiska i stopnie naukowe wykładowców;
– kto jest gdzie? Siedziby zakładów, miejsca odbywania dyżurów, dziekanat, administracja, itd.;
– co jest czym? Relacja Uniwersytet – Wydział – Instytut – Kierunki;
– co więcej? Działalność studencka: samorząd, koła naukowe, kwestie reprezentacji.

prowadzenie

mgr Jakub Dziewit