JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Informacje na temat sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Rektora UŚ z dn. 28 lutego, wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci, którzy w ostatnim czasie wrócili z Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, powinni POZOSTAĆ W DOMU PRZEZ OKRES 14 DNI KALENDARZOWYCH.
Studenci otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych zaplanowanych w okresie 14 dni kalendarzowych od powrotu do Polski.
UWAGA! Studenci NIEZWŁOCZNIE zawiadamiają dziekanat o powrocie z ww. krajów drogą mailową, informują o fakcie przebywania w ww. krajach i dacie powrotu do Polski.
Więcej informacji i zaleceń: https://us.edu.pl/informacje-i-komunikaty-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/.