JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Informacja o lektoratach

Rejestracje na zajęcia z języków obcych

Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym jest obowiązkowa dla studentów I roku rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym oraz dla studentów II roku kontynuujących naukę.

Studenci rejestrują się w trzech turach:
I tura, dla studentów I roku – od 30.09.2013, godz. 12:00 do 2.10.2013, godz. 12:00;
II tura, dla wszystkich studentów – od 4.10.2013, godz. 12:00 do 6.10.2013, godz. 12:00;
III tura, dla wszystkich studentów – od 14.10.2013, godz. 12:00 do 18.10.2013, godz. 12:00.

Elektroniczna rejestracja jest jedyną formą zapisywania się na zajęcia i odbywa się na stronie:
https://ul.us.edu.pl. Student rozpoczynający lektorat języka obcego jest zobowiązany do wykonania testu/ów poziomującego/ych na stronie: http://el2.us.edu.pl/spnjo. Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej.

UWAGA

Lektor konfrontuje listę studentów z wynikami testu poziomującego. W przypadku, gdy student zarejestrował się na lektorat bez wykonania testów poziomujących lub w przypadku, gdy zarejestrował się niezgodnie ze wskazaniem informacji zwrotnej po wykonaniu testu, lektor może wyrejestrować studenta z grupy i/lub przerejestrować go do innej właściwej, aktualnie dostępnej. W przypadku większej liczby chętnych do zalogowania się do danej grupy lektoratowej niż przewidziany limit miejsc, pierwszeństwo zalogowania się mają studenci, którzy w określonym terminie wykonali test poziomujący. Korekty listy dokonuje lektor. Każdorazowo warunkiem zalogowania jest wykonanie przez studenta testu poziomującego.

Lektorat z języka angielskiego odbywa się na poziomie od B1 do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami przeznaczonymi wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek: Psychologia), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Szkoły Zarządzania. Nadzór merytoryczny nad rejestracją na zajęcia z języków obcych sprawuje Studium Języków Obcych tel. (032) 359-18-17, e-mail: lektorat@us.edu.pl, adres: Katowice, ul Szkolna 7, p.21 II piętro.

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMACH B2/C1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 /2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim, w terminie: 17.06.2014 – 20.06.2014 zostanie przeprowadzony egzamin certyfikujący na poziomach B2 i C1. Egzamin jest nieobowiązkowy i może przystąpić do niego student Uniwersytetu Śląskiego, który spełnia następujące warunki:

  1. – w roku akademickim 2013/2014 kończy lektorat z języka obcego,
  2. – uczęszcza na lektorat na poziomie B2/C1 (w zależności od poziomu egzaminu certyfikującego),
  3. – lektorat, na który uczęszcza, jest z tego samego języka, z którego będzie zdawać egzamin certyfikujący,
  4. – w przypadku braku lektoratów na poziomie B2 lub wyższym na danym wydziale, student może przystąpić do egzaminu B2/C1 za zgodą lektora.

Rejestracja na egzamin certyfikujący będzie odbywać się przez stronę: http://usosweb.us.edu.pl
w terminie od 1.04.2014 do 30.04.2014. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów planujących zdawać egzamin, przygotowaliśmy próbne egzaminy na platformie elektronicznej ze wskazówkami, informacjami i odpowiedziami oraz wszelkie istotne informacje dotyczące specyfiki egzaminu. Kursy są na stronie platformy e-learningowej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ: http://el2.us.edu.pl/spnjo).

Aktualne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w lektoracie i otrzymywania zaliczeń, rejestracji internetowej, dyżurów lektorów, egzaminu certyfikującego B2 i C1 znajdują się na stronie Studium: http://spnjo.us.edu.pl/.