JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Inauguracja na Wydziale Filologicznym

W środę 4 października 2017 roku o godz. 11:00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia zaplanowano między innymi odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład O powinnościach filologii, który wygłosi prof. dr hab. Ewa Sławek.

Inauguracja ogólnouczelniana

W poniedziałek 9 października 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają do udziału w inauguracji.

Podczas uroczystości zaplanowano: przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, wykład inauguracyjny Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji, który wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Paluch, premierowe wykonanie fanfary Uniwersytetu Śląskiego, występy artystyczne Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Katowice, Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2017/2018 nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego złożą ślubowanie akademickie i otrzymają indeksy. Wręczona zostanie również nagroda Pro Scientia et Arte honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane dwóm laureatom: uczonemu reprezentującemu kierunki humanistyczne i artystyczne – nagrodę w tym zakresie odbierze prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – oraz badaczowi reprezentującemu nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne – nagroda wręczona zostanie prof. zw. dr. hab. Pawłowi Miguli.

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego będzie transmitowana przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego na stronie: www.telewizja.us.edu.pl/strona/on-line, będzie pierwszym punktem odbywającego się przez cały rok akademicki bogatego programu obchodów jubileuszu. Rejestracja na tę uroczystość została zamknięta.

Inauguracja międzyuczelniana

Wydarzeniem poprzedzającym inaugurację będzie międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 8 października (niedziela) o godzinie 18:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (ul. Plebiscytowa 49a). Podczas uroczystej mszy świętej wybrzmi w szczególny sposób dziękczynienie za 50-lecie istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Orszak akademicki wyruszy z budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w stronę katedry o godz. 17:45. Na zakończenie uroczystości zostanie wręczona nagroda Lux ex Silesia, której tegoroczną laureatką została prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.