JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

W imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszamy naszych studentów, doktorantów i pracowników do udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015, która odbędzie się w środę 1 października 2014, o godz. 11:00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych, przy ulicy Bankowej 11 w Katowicach.

W programie inauguracji przewidziano m.in. przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów,przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor Zlaticy Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, profesorowi Vladimirovi Leško z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, docentowi dr. Adamowi W. Jaroszowi.

Podczas inauguracji wręczona zostanie także nagroda „Pro Scientia et Arte”. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzyma prof. zw. dr hab. Krystyna Turek. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych nagrodę odbierze prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Czy Arktyka może rządzić światem?”.

W dniu inauguracji (1 października 2014) w celu umożliwienia studentom uczestnictwa w uroczystości Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłosił godziny rektorskie do godziny 14-tej.