Czy dobry film może być źle zrobiony

Czy dobry film może być źle zrobiony

 
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na obiektywne, formalno-stylistyczne kryteria oceny dzieł filmowych, niezależnie od indywidualnego, subiektywnego wartościowania oraz rozstrzygnięcie (poprzez analizę oraz interpretację fragmentów filmowych) czy – i w oparciu o jakie elementy – możliwa jest obiektywna ocena filmu.

Prowadzenie: mgr Adam Andrysek