Czasopisma

Wykaz czasopism naukowych, redagowanych i współredagowanych przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czasopisma własne

Czasopisma współredagowane