JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Cykl spotkań "Randez-vous z Absolwentem"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl Randez-vous z Absolwentem, w ramach którego chcemy zaprezentować dokonania absolwentów naszego Instytutu i zachęcić ich do szczerego podzielenia się z aktualnymi studentami swoimi doświadczeniami pracy w szeroko pojętym „sektorze kultury”. Organizatorem spotkań jest Koło Naukowe Kulturoznawców działające w ramach Zakładu Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze spotkanie

Naszym pierwszym gościem będzie Rafał Urbacki ur. w 1984 roku na Górnym Śląsku – reżyser, choreograf krytyczny, antropolog ruchu, kulturoznawca. Spotkanie odbędzie się 17 marca o godz. 11:30 w sali 403, na Wydziale Filologicznym w Katowicach.