JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Co z tą książką?

Co z tą książką? Literatura, liberatura, e-literatura

case study

Zajęcia podejmują problematykę ewolucji tekstu literackiego – od skończonej, spójnej i zamkniętej całości o linearnym przebiegu znaków (dzieło literackie) do nielinearnej i niesekwencyjnej organizacji danych (dzieło liberackie, hipertekst), jak również ewolucji trybu lektury – od „od-czytywania” do aktywnego współudziału w nadawaniu utworowi ostatecznego kształtu. W części warsztatowej uczestnicy podejmą się próby lektury dwóch dzieł liberackich: „Spoglądając przez ozonową dziurę” Zenona Fajfera i „Arw” Stanisława Czycza.

prowadzenie

mgr Tomasz Gruszczyk