JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

CFP: konferencja naukowa – Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia

 

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017. Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ.

Tematyka konferencji

Konferencja poświęcona będzie twórczości i działalności Adama Didura (1873/74/75 – 1946) polskiego śpiewaka operowego o światowej sławie, który występował na wszystkich największych scenach operowych świata. Był cenionym pedagogiem, wychowawcą wielu wybitnych artystów operowych. Zasłużony dla organizacji inicjatyw patriotycznych na świecie, m.in. z Ignacym Janem Paderewskim oraz Marceliną Sembrich-Kochańską, działał na rzecz organizacji życia muzycznego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po II wojnie światowej. Był profesorem i dziekanem Wydziału Wokalistyki PWSM w Katowicach. Tworzył w 1945 roku Operę Katowicką, z udziałem ekspatriowanych artystów Opery Lwowskiej, w toku zaciętej walki politycznej z komunistycznymi władzami województwa śląsko-dąbrowskiego. Jego zasługą, było pierwsze powojenne wystawienie Halki Stanisława  Moniuszki, transmitowane na antenie Polskiego Radia. Zmagania o Operę Katowicką przypłacił życiem. Zmarł 7 stycznia 1946 roku. Zdążył jeszcze ustalić tematykę, planowanego na 9 stycznia odczytu: o drodze operowej przez Metropolitan Opera do Bytomia.

Konferencja interdyscyplinarna podejmie temat, łącząc refleksję naukową i artystyczną przedstawicieli przede wszystkim teatrologii i muzykologii. Problematyka obrad, wpisuje się we wciąż aktualną potrzebę ustaleń faktograficznych, w tym danych o charakterze bio-bibliograficznym, dotyczących twórczości i działalności Adama Didura. Podjęta zostanie próba omówienia operowego repertuaru Didura oraz jego następców, z zastosowaniem nowych metod badawczych w dziedzinie teatrologii i muzykologii.

Obrady obejmować będą następujące kręgi badawcze:

  1. Adam Didur – droga artystyczna ( Opera Warszawska, Opera Lwowska, La Scala, Royal Opera Covent Garden, Manhattan Opera House, Metropolitan Opera, Opera Katowicka w Bytomiu… )
  2. Adam Didur – repertuar operowy Artysty;
  3. Adam Didur – działalność artystyczna ( Lwów, Warszawa, Katowice… );
  4. Kręgi artystyczne – twórcy i uczniowie wokół Adama Didura;
  5. Współczesna recepcja repertuaru Adama Didura.

Zapraszamy pracowników naukowych oraz doktorantów muzykologii, teatrologii i innych dziedzin naukowych oraz artystów sztuki wokalno-muzycznej, muzyki, teatru do udziału w konferencji naukowej.

W roku ubiegłym, zaawansowane starania, zmierzające do organizacji konferencji dla uczczenia 70. rocznicy śmierci Adama Didura, przerwać przyszło z przyczyn niezależnych. Ufamy, że obecnie, w toku planowanych obrad konferencyjnych, dane nam będzie wspólnie dążyć do naukowej analizy i interpretacji spuścizny Adama Didura.

Sprawy organizacyjne

Wystąpienie nie powinno przekraczać 30 minut. Zgłoszenie – według załączonego formularza – powinno zawierać temat wystąpienia, krótki abstrakt (ok. 1500 znaków bez spacji), dane zgłaszającego i krótką notę o autorze a także informację o konieczności zakwaterowania w Katowicach oraz informację o potrzebie przygotowania sprzętu multimedialnego na potrzeby wystąpienia. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 25 marca 2017 roku na adres: konferencja70adidur@gmail.com lub pocztą na adres: Zakład Teatru i Dramatu Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice (z adnotacją: DIDUR DROGA ARTYSTYCZNA). Decyzje o przyjęciu wystąpień pozwolimy sobie podać drogą email wraz z ogłoszeniem programu konferencji do 27 marca 2017.

Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 PLN (dla uczestników z zewnątrz korzystających z noclegu i śniadania);

300 PLN (dla uczestników nie korzystających z noclegu i śniadania oraz dla emerytów i doktorantów korzystających z noclegu i śniadania);

250 PLN (dla emerytów i doktorantów nie korzystających z noclegu i śniadania).

Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu w Hotelu Akademickim UŚ na koszt uczestnika konferencji. Koszty noclegu w Hotelu Akademickim UŚ w Katowicach przy ulicy Paderewskiego 32 kształtują się od 100-125 złotych.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać przelewem do 7 kwietnia 2017 na konto:

Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12  40-007 Katowice

Nr konta dla wpłat krajowych:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH

ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

(z dopiskiem: DIDUR DROGA ARTYSTYCZNA)

Wpłaty z zagranicy:

IBAN:PL74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

SWIFT: ING BP LWP

 

Honorowy komitet naukowy

Łukasz Goik 

Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu

Maestro Henryk Grychnik

Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz  

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Leon Markiewicz

Emerytowany Profesor; Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w latach 1979-1981

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera 

Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komitet organizacyjny

Dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska   przewodnicząca

Mgr Dominika Żelezik  sekretarz

Zaproszenie – plik do ściągnięcia