JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

CFP: Konferencja „Kulturowa historia podróżowania”

Konferencja „Kulturowa historia podróżowania”

Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ).

 

Proponowane wątki i obszary badawcze

• historia podróżowania,
• podróżowanie w różnych kulturach,
• cele, role i funkcje podróżowania,
• kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
• podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
• podróżowanie w tekstach kultury,
• figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
• środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
• historie podróży i sylwetki podróżników;
• przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.
Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków). Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko Uniwersytetu).
Program konferencji ogłoszony zostanie pod koniec września. Czas trwania wystąpienia powinien wynieść maksymalnie 20 min. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Rada Naukowa konferencji

• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,
• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
• dr hab. Aleksandra Achtelik,
• dr Adam Pisarek – I sekretarz,
• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

Organizatorzy

• Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ,
• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice,
• Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,
• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA,
• wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Współpraca i patronaty

• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,
• Laboratorium Kultury.

Informacje kontaktowe

• e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl
• strona konferencji: http://www.thk.us.edu.pl/?page_id=10265 (lub http://www.thk.us.edu.pl => zakładka „Konferencje naukowe”)
• wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/259674807838471/