JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Współpraca zagraniczna

Działalność międzynarodowa pracowników i współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi dotyczy wielu obszarów badań prowadzonych w Instytucie oraz sprzyja poszerzaniu wiedzy z zakresu metod dydaktycznych.

Należy zwrócić uwagę na wielokierunkowość prowadzonej współpracy, która sprzyja poszerzaniu i uaktualnianiu wiedzy zwłaszcza z zakresu dynamicznie rozwijających się nowych subdyscyplin kulturoznawstwa, których pojawienie się wynika z najnowszych zjawisk zachodzących w kulturze, komunikacji, estetyce i mediach, a także w teorii kultury, teatru, filmu i literatury, metodologii badań nowych mediów i antropologii współczesności.

Pracownicy Instytutu wykorzystują swoją pracę w międzynarodowych zespołach badawczych i sieciach naukowych do dynamicznego dostosowywania zakresu prowadzonej dydaktyki do nowych potrzeb pojawiających się przed młodymi kulturoznawcami, którzy dzięki temu będą potrafili odnaleźć się na rynku pracy w warunkach dynamicznie przekształcających się instytucji kultury i mediów.

Należy wspomnieć, że pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w działalności publikacyjnej i organizacyjnej, a także współtworzą zagraniczne ośrodki dydaktyczne, wspierają swoją wiedzą międzynarodowe instytucje naukowe i krajowe ośrodki certyfikacyjne przeznaczone dla obcokrajowców, sprawujące nadzór nad poziomem dydaktycznym nauczania wiedzy o języku, kulturze i literaturze polskiej poza granicami kraju.