JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Tematy i kierunki badań

Badania podjęte w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych sytuują się w centrum współczesnej wiedzy kulturoznawczej, studiów kulturowych oraz badań komunikacyjnych.

Zadania badawcze (potencjał badawczy)

 1. Antropologiczne, komunikacyjne i edukacyjne aspekty technocodzienności.
 2. Estetyczne i antropologiczne konteksty kultury.
 3. Media w kulturze.
 4. Teatr i dramat wśród społecznych i artystycznych praktyk performatywnych.
 5. Transformacje kultury literackiej.
 6. Uniwersalne i kontekstualne uwarunkowania zjawisk kulturowych. Opis, analiza, interpretacja.

Główne kierunki badawcze

 1. Wiedza o kinie i nowych mediach — tradycja i współczesność.
 2. Wiedza o teatrze i dramacie — historia i współczesność.
 3. Kultura polska w kontekście innych kultur. Teoria, historia i antropologia kultury.
 4. Kultura literacka — tradycja i współczesność.
 5. Estetyczne konteksty współczesności.
 6. Komunikacja społeczna i jej kulturowe uwarunkowania.