JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Projekty badawcze i granty

Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia

Nr grantu: 2bH 15 0099 83
Nazwa: NPRH Rozwój 2b
Kierownik: dr hab. Aleksandra Kunce 
Czas realizacji: 2016-2019

Przestrzenie komunikacji kulturowej XX wieku: kino niemieckie 1932-1990

Nr grantu: N N105 424340
Nazwa: Opus
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Czas realizacji: 2011-2015

Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej

Fundusz Wyszehradzki, „Mały grant”
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wąchocka 
Zespół: dr hab. Dorota Fox, dr Aneta Głowacka, prof. dr hab. Ewa Wąchocka 

Czas realizacji: 2014-2015

The Borders of Digital Arts

Inter-Disciplinary.Net (Oxford)
Kierownik: dr Anna Maj
Czas realizacji: 2015-2017

Udział pracowników Instytutu w projektach obcych

Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania

Nr grantu: 2012/06/A/HS/00252
Kierownik: Tadeusz Bujnicki
Udział: prof. dr hab. Ewa Kosowska

Historyczny słownik terminów literackich

Nr grantu: 11 H 12 0396 81
Kierownik: Aleksander Nawarecki
Udział: dr hab. Aleksandra Kunce

Kulturoznawstwo polskie. Historia i dziedzictwo dyscypliny

Nr grantu 0063/NPRh2/H11/82/2014
Kierownik: Piotr Jakub Fereński
Udział: dr hab. Anna Gomóła

Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego

Kierownik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Nazwa ośrodka: Fundacja Sztuka Media Film

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020

Kierownik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Nazwa ośrodka: Fundacja Sztuka Media Film

Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku

Kierownik: Izabela Bieńkowska, Zoran Maričić, Eugeniusz Szymik, Alina Vogelgesang
Udział: dr Ilona Copik
Nazwa ośrodka: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie, Veleučilište „Marko Marulić” w Kninie

2009-2014

Wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów naukowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2013:

Network Cultural Diversity and New Media – CultMedia

Wykonawcy z INKSI:
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk,
prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka,
dr hab. prof. UŚ Bogdan Zeler

Kierownik projektu: prof. dr hab. G. Banse

Wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów naukowych finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych w latach 2009-2013:

a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
c) Narodowego Centrum Nauki,
d) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
e) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Style współczesnej polszczyzny

Numer grantu: 3786/B/H03/2011/40
Kierownik/wykonawca projektu: prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – główny wykonawca
Lata: 2011-2013
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Cybercultures – Digital Memories

Numer grantu: 1629/J08
Kierownik/wykonawca projektu: dr Anna Maj – kierownik projektu
Lata: 2008-2009
Jednostka przyznająca grant: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Oikologia. Nauka o domu – krajobraz, zakorzenienie, polityka

Numer grantu: N N103 228239
Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce – główny wykonawca
Lata: 2010-2013
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Design w kulturze współczesnej

Numer grantu: NN105332734
Kierownik/wykonawca projektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kierownik projektu
Lata: 2008-2012
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Przestrzenie komunikacji kulturowej XX wieku: kino niemieckie 1932-1990

Numer grantu: NN105424340
Kierownik/wykonawca projektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kierownik projektu
Lata: 2011-2014
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

Numer grantu: NN105021340
Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. Piotr Zawojski – kierownik projektu
Lata: 2011-2014
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Numer grantu: N R17000506/ 2009
Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. Maria Popczyk – główny wykonawca
Lata: 2009-2012
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ponadto, pracownicy INKSI prowadzą aktywną działalność naukową, publikacyjną i
popularyzatorską w obszarze kulturoznawstwa i kultur mediów, realizując projekty badawcze finansowane z innych źródeł (m.in. MKiDN, lokalnych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, instytucji ogólnopolskich i zagranicznych).