JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Teatrologów

Koło Naukowe Teatrologów

Koło Naukowe Teatrologów działa aktywnie od 1995 roku. Zostało reaktywowane po kilku latach przerwy przez studentów kulturoznawstwa specjalności teatrologicznej. W pracach Koła bierze zazwyczaj udział około 20-30 studentów kulturoznawstwa i filologii polskiej. Zainteresowania członków Koła Teatrologów skupiały się zawsze wokół teatru współczesnego, dlatego prace koła związane są z analizą zjawisk teatru i dramatu najnowszego oraz z badaniem i uprawianiem krytyki teatralnej. Opiekunem koła jest dr Ewa Dąbek-Derda.

Koło Teatrologów zajmuje się organizowaniem wyjazdów studentów (członków Koła oraz zainteresowanych studentów Kulturoznawstwa) na krajowe festiwale teatralne, a także do wielu teatrów w Polsce, Czechach, Słowacji. Poświęcone analizie oglądanych przez studentów spektakli artykuły oraz recenzje publikowane są na łamach dwumiesięcznika kulturalnego "Opcje" oraz na stronach www.artpapier.com, www.teatry.art.pl

Koło teatrologów zorganizowało dwa obozy naukowe w czasie wakacji letnich. W roku 2001 członkowie Koła wyjechali na obóz naukowy do czeskiego teatru Divadlo Continuo w Malovicach, gdzie wzięli udział w przygotowaniu wielkiego plenerowego widowiska teatralnego w międzynarodowym składzie. Drugi obóz wiązał się z uczestnictwem studentów w odbywającym się w Gdańsku Festiwalu Szekspirowskim.

Studenci Koła Teatrologów UŚ redagują gazety festiwalowe Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach, Katowickiego Karnawału Komedii, TEATROMANII w Bytomiu, Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bielsku Białej, NA GRANICY w Cieszynie.

Wspólnie z Kołem Filmoznawców w październiku 2005 roku Koło Teatrologów zorganizowało studencką sesję naukową odbywającą się na Wydziale Filologicznym UŚ zatytułowaną Krzycząca nieobecność, poświęconą tematom, motywom, poetykom oraz artystycznym praktykom zanikający bądź już nieobecnym we współczesnej sztuce.

W kwietniu 2009 odbyła się zorganizowana przez Koło Teatrologów konferencja studentów i doktorantów poświęcona tematowi Metafora i znak w teatrze i dramacie współczesnym. Studenci i doktoranci z kilku ośrodków akademickich zajęli się problematyką języka współczesnego teatru i dramatu, przyglądając się procesom metaforyzacji i semiotyzazji teatralnego komunikatu a także złożonym relacjom pomiędzy metaforą a jej scenicznym ekwiwalentem, znakiem i jego referentem.

Członkowie Koła Teatrologów redagują swoją stronę internetową www.teatrolodzy.yoyo.pl, zajmują się także animowaniem studenckiego życia teatralnego:
— od roku akademickiego 2000/2001 biorą udział w organizowaniu studenckich festiwali teatralnych Zaliczenie za przedstawienie, spośród najlepszych przedstawień przygotowywanych przez studentów I roku kulturoznawstwa na zaliczenie zajęć z Warsztatów teatralnych;
— organizują przedstawienia teatralnych grup studenckich podczas Juwenaliów oraz Dni Otwartych Uniwersytetu.