JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Fotograficzne Koło Naukowe

Fotograficzne Koło Naukowe

Fotograficzne Koło Naukowe Uniwersytetu Śląskiego zostało założone w 2010 roku, od 2014 działa przy Zakładzie Komunikacji Kulturowej. Opiekunem koła jest prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk.

Nadrzędnym celem Koła jest refleksja nad historyczno-kulturowymi i praktycznymi aspektami fotografii, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań studentów, zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu fotografii. Działania koła opierają się na trzech filarach:
– spotkaniach dyskusyjnych, gdzie oprócz omawiania zagadnień i problemów z zakresu teorii fotografii, studenci mają okazję do prezentacji własnej twórczości i projektów realizowanych
w ramach własnych zainteresowań,
– wykładach otwartych, na których studenci lub zaproszeni goście (teoretycy, praktycy fotografii) prezentują efekty swoich badań szerokiej publiczności (spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych),
– projektach wspólnych członków koła, które mają charakter praktycznej działalności, m.in.
w postaci warsztatów fotograficznych, plenerów, zajęć w studiu fotograficznym.
Studenci sami decydują, jakie projekty indywidualne i grupowe zamierzają realizować zgodnie
z własnymi zainteresowaniami.

Podsumowaniem każdego roku działalności Koła jest zbiorcza wystawa fotograficzna (do tej pory wystawy miały miejsce m.in. w Szybie Wilson w Katowicach w ramach Industriady, na Studenckim Festiwalu Nauki, na Wydziale Filologicznym w Katowicach itd.).

Współpraca

FotograficzneKoło Naukowe UŚ otwiera się na współpracę z kołami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, jednostkami pozauniwersyteckimi oraz kołami naukowymi z innych uczelni wyższych.
W 2012 i 2013 roku w ramach współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Fotografii Artystycznej „Foton” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyły się dwa plenery fotograficzne (Racibórz, Katowice), czego efektem była wspólna wystawa „Śląsk w obiektywie”.

Działalność Koła ma przede wszystkim stworzyć przestrzeń dla samodzielnej aktywności
badawczo-artystycznej studentów przez połączenie refleksji teoretycznej z działaniami praktycznymi, dla których nie ma miejsca w strukturze zajęć akademickich.

Fotograficzne Koło Naukowe UŚ zrzesza studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kulturoznawstwa, kultur mediów, dziennikarstwa
i komunikacji społecznej.