JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców

Koło Naukowe Kulturoznawców

Koło Naukowe Kulturoznawców przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach działa od 1989 roku pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej.

Koło powstało z inicjatywy studentów kulturoznawstwa, których pasje poznawcze i chęć praktycznego sprawdzenia wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie studiów, do podjęcia znacznie szerszych i ambitniejszych działań niż przewidują to obowiązkowe zajęcia uniwersyteckie.

Koło Naukowe Kulturoznawców skupia studentów różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu historii i antropologii kultury. Program naukowy Koła od początku jego istnienia związany jest ściśle z istotnym w naukach o kulturze zagadnieniem wzajemnych wpływów i efektów przenikania się kultur szeroko pojętego Zachodu i Wschodu. W ramach tak zakrojonego programu, który za przedmiot analizy i interpretacji przyjmuje zarówno sferę materialną, jak i mentalną, Koło prowadzi badania wpływających na siebie i historycznie powiązanych kultur Basenu Morza Śródziemnego. W ramach tak pomyślanych działań badawczych, zorganizowało już 15. studenckich kulturoznawczych wypraw naukowych:

 1. Palmyra ’90 (Turcja–Syria) – sierpień/wrzesień 1990;
 2. Anatolia ’92 (Turcja Zachodnia) – sierpień 1992;
 3. Igretur ’97 (Turcja Zachodnia i Środkowa) – wrzesień 1997;
 4. Hellada ’98 (Grecja–Kreta) – wrzesień 1998;
 5. France – Sud ’99 (Francja Środkowa i Południowa, Włochy Północne) – wrzesień 1999;
 6. Kapadocja '2000 (Turcja) – wrzesień 2000;
 7. Grecja – Kreta '2001 (Grecja z Peloponezem, Kreta) – sierpień 2001;
 8. Krym '2002 (Ukraina Zachodnia, Krym) – lipiec/sierpień 2002;
 9. Kara Deniz '2004 (Turcja centralna) – sierpień 2004;
 10. Hellas '2006 (Grecja lądowa i Peloponez) – sierpień 2006;
 11. Italia '2007(od Wenecji do Paestum) – sierpień 2007;
 12. Kapadocja '2008 (Półwysep Anatolijski) – sierpień 2008;
 13. Iberiada '2009 (Hiszpania–Portugalia) – sierpień 2009;
 14. Bałkański do syta '2010 (Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Chorwacja, Słowenia) – sierpień 2010;
 15. Grecja–Kreta '2011 (Rumunia, Serbia, Grecja, Kreta) – sierpień 2011;

oraz 9 wycieczek dydaktycznych dla studentów i pracowników UŚ:

 1. Wenecja–Werona–Rawenna (Włochy Północne) – kwiecień/maj 1998;
 2. Lascaux–Cro-Magnon (Francja) – kwiecień/maj 1999;
 3. Rzym (Włochy Północne i Środkowe) – kwiecień/maj 2001;
 4. Dordogne (Francja) – kwiecień/maj 2002;
 5. Sankt Petersburg (Litwa, Łotwa, Rosja) – kwiecień/maj 2003;
 6. Transylwania (Rumunia Zachodnia) – kwiecień/maj 2006;
 7. Litwa–Łotwa–Estonia – kwiecień/maj 2007;
 8. Śladami Drakuli (Transylwania–Bukareszt) – kwiecień/maj 2008;
 9. Wilno–Ryga–Tallin–Sankt Petersburg – kwiecień 2009

KNK prowadzi również szereg innych działań, do których należą m.in. organizacja warsztatów i zebrań naukowych, udział w konferencjach naukowych innych ośrodków uczelnianych, wystawy fotograficzne czy organizacja i realizacja konkursów wiedzy z cyklu „Spotkania z kulturą i historią ” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wspomagając i rozszerzając kulturoznawcze działania edukacyjne ma rzecz środowiska.

Koło zorganizowało m.in.: Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnego Egiptu; 17-18 IV 1998; Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnej Grecji; 26-27 IV 1999; Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnego Rzymu; 6-7 V 2000; Konkurs „Mitologie świata” (Grecja, Rzym, judaizm, chrześcijaństwo); 23-25 IV 2001; Konkurs wiedzy pod nazwą „Krąg kultur Unii Europejskiej – Francja” 24-25 IV 2002; Konkurs wiedzy „Krąg kultur Unii Europejskiej – Belgia” 5 V do 17 V 2003; „Konkurs wiedzy Krąg kultur Unii Europejskiej” – Wielka Brytania 26-28 V 2004 oraz szereg prelekcji, wykładów i wystaw w miejskich ośrodkach kultury regionu.

Przygotowując studentów kulturoznawstwa do działania w nowej sytuacji rynku kultury podjęło także współpracę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Kontakt”, partnerem wniosku KNK o Małe Dotacje z funduszu „Teraz Integracja” PHARE 2001, które zakończyły się sukcesem i uzyskaniem dotacji z Fundacji Schumana na rzecz kultury w regionie.

Członkowie Koła współredagują i publikują artykuły w zeszytach naukowych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego „Teksty z ulicy”. Przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Folkloroznawców wydany został zeszyt kulturoznawczy nr 8 z 2004 roku, poświęcony Ukrainie i polityczno-społecznym przemianom prowadzącym do pomarańczowej rewolucji. Do dokonań Koła zaliczają się także: wieloletnie badania terenowe na Podhalu (wieś Załuczne koło Odrowąża Podhalańskiego), zgromadzenie materiałów z terenu i wykorzystanie ich w pracach magisterskich oraz podczas zajęć dydaktycznych. Nawiązanie kontaktów ze studentami Uniwersytetu w Stambule i Ankarze,
rozszerzenie działalności Koła (członkostwo w Kole studentów Wydziału Radia i Telewizji, Wydziału Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Wydziału Nauk o Ziemi), realizacja filmów dokumentalnych o Troi, Krecie, Grecji Lądowej, Francji, Kapadocji, Syrii i Turcji (materiał dydaktyczny do użytku wewnętrznego).