JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej

Studenckie Koło Naukowe
Komunikacji Kulturowej

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej działa przy Zakładzie Komunikacji
Kulturowej od 2004 roku. Opiekunem koła jest prof. dr hab. Tadeusz Miczka. Celem
Koła jest szerzenie wśród studentów zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy
z zakresu komunikacji kulturowej. Studenci realizują wspólnie projekty dotyczące
komunikacji medialnej oraz komunikacji na poziomie interakcji (interpersonalnej,
społecznej i międzykulturowej).

Na spotkaniach Koła prezentowane i dyskutowane są postępy w realizacji projektów
oraz formułowane są wnioski, które zyskują następnie postać tekstów i wystąpień
wykorzystujących również techniki multimedialne. Przy pomocy pracowników Zakładu
Komunikacji Kulturowej oraz zaproszonych gości Koło organizuje również konferencje
i seminaria, poświęcone każdorazowo innym zagadnieniom związanym z komunikacją
kulturową (w 2005 roku był to np. szeroko pojęty problem dialogu w komunikacji).
Umożliwiają one prezentację dokonań członków Koła na szerszym forum oraz zachęcają
do dyskusji z naukowcami.

Działalność Koła ma przede wszystkim stworzyć przestrzeń dla samodzielnej aktywności
badawczo-artystycznej, dla której nie ma miejsca w strukturze zajęć akademickich.
Spotkania mają zachęcać do rozwijania pasji intelektualnych związanych z komunikacją
kulturową oraz do przyjęcia otwartej postawy poznawczej wobec nowych technologii.
Promowane jest tu nie tylko teoretyczne, ale i empiryczne podejście do mediów.
Studenci sami decydują, jakie projekty indywidualne i grupowe zamierzają realizować,
zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami (np. badaniami przygotowującymi
do pisania pracy magisterskiej). Koło realizuje także wyjazdowe konferencje i
warsztaty medialne.

Strona internetowa

www.komunikacja.us.edu.pl/kolo.htm