JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Filozofii Kultury

Koło Naukowe Filozofii Kultury

Opiekun merytoryczny

dr hab. Aleksandra Kunce

Władze koła

Przewodniczący

Kamil Kozakowski

Zastępca przewodniczącego

Elżbieta Pachuła

Sekretarz

Katarzyna Pyszkowska

Skarbnik

Kamil Buchta

 

Oficjalna strona

http://fkultury.us.edu.pl

Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych, doktorantów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych.

Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego „Anthropos?” (półrocznik, numer pierwszy – kwiecień 2003).

W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową.

W roku akademickim 2004/2005 Koło pracowało nad projektem TABU, co przekładało się na wykłady i seminaria dotyczące antropologii tabu czy jego tekstowych realizacji np. w piśmiennictwie Llosy. Inna działalność dotyczyła wystaw, udziału w konferencjach ogólnopolskich. Obecny rok akademicki 2005/2006 przyniósł kontynuację dociekań wokół tabu i nieobecności, a także organizację konferencji poświęconej tej problematyce. Ponadto skoncentrowano się na wydaniu prezentowanych tu numerów czasopisma i zrealizowaniu przeglądu filmów fińskich i norweskich. Ogłoszono również, wzorem lat poprzednich konkurs na esej zogniskowany wokół tematu „Codzienność wartości – wartość codzienności”.

W roku 2007 dociekania skoncentrowane zostały wokół cielesności w kulturze, co zostało uwieńczone w czerwcu 2007 roku organizacją ogólnopolskiej konferencji doktorantów i studentów nt. „Soma(w)tyczność. Wejścia ciała w literaturę, sztukę, film”. W latach 2008-2009 Koło realizuje projekty „Uśmiech i śmiech w kulturze” i „Nomadyzm” (osoby prowadzące projekty: Magdalena Kubica i Magdalena Kłosińska), które obejmują prace badawcze, publikacje, warsztaty dla dzieci i konkursy naukowe

Od 2010 roku koło podjęto wiele projektów:

  1. Opisywanie świata niepoznanego: cykl dyskusyjny poświęcony odkrywcom i podróżnikom.
  2. Laboratorium obrazu 2: Wokół Monty Pythona.
  3. Panel dyskusyjny „Anatomia zła”.
  4. Laboratorium kultury: Slavdom Expedition.
  5. „Laboratorium kultury: Radość tropików” (opublikowany numer 1 „Laboratorium kultury”. Wokół Smutku tropików C. Levi-Straussa.
  6. Laboratorium obrazu: 1968. O rewolucjach.
  7. „Laboratorium kultury”, nr 2: Wolność w religiach / Wolność dla religii?. (http://laboratorium.kultury.us.edu.pl/).

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.

Historia

Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego powstało 29 listopada 2003 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli studenci kulturoznawstwa. Skład założycielski Koła był następujący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Wawszkiewicz, Wojciech Ziółkowski.

e-mail: fkultury@us.edu.pl