JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Filmoznawców

Koło Naukowe Filmoznawców

Koło Naukowe Filmoznawców działa od roku 1986 przy Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Do 2010 roku opiekunem był dr Jakub Zajdel, od tego czasu funkcję tę pełni dr Magdalena Kempna-Pieniążek. Głównym zadaniem Koła jest propagowanie filmu i wiedzy o kinie w środowisku studenckim. Zadanie to Koło realizuje poprzez organizowanie przeglądów filmowych, sesji naukowych, spotkań, publikacje i wyjazdy na festiwale filmowe. Do najważniejszych przeglądów zorganizowanych przez Koło należą: „Z naszej filmoteki”, „Charles Chaplin”, „Mit wampira”, „Przegląd filmów dalekowschodnich”, „Inne stany filmu”. Szczególnie ważny jest cykl spotkań z reżyserami debiutującymi po roku 2000, w których wzięli udział Maciej Pieprzyca, Magdalena Piekorz, Mariusz Front, Iwona Siekierzyńska, Mariusz Malec, Mieczysław Herba, Marek Lechki, Marcin Wrona, Jacek Borcuch. Ogromnym powodzeniem cieszyły się dyskusje i pokazy filmów Jerzego Kuci i Andrzeja Fidyka.

W latach 2005-2008 Koło organizowało ogólnopolskie konferencje kół naukowych. Tematy kolejnych edycji zakładały interdyscyplinarne spojrzenie na takie zjawiska kultury współczesnej, jak miasto i podróżowanie, zmarginalizowane znaczenia i kulturowe sposoby oswajania żywiołów. Sesjom naukowym towarzyszyło wydawanie czasopisma „Kwadratura Koła”, w którym publikowane były przede wszystkim materiały pokonferencyjne. Od 2011 roku „Kwadratura Koła” (już jako półrocznik) gromadzi w kolejnych tematycznych numerach artykuły studentów i doktorantów nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale i autorów związanych z innymi ośrodkami akademickimi. Obszary zagadnień poruszanych w kolejnych numerach dotyczą: pierwszej dekady XXI wieku w obiektywie, audiowizualnych pejzaży Ameryki oraz motywu apokalipsy w kinie / apokalipsy kina. Koło aktywnie współpracuje m.in. z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Ambasada” oraz uczestniczy w Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego, dzięki czemu może prowadzić działania propagujące kino poza środowiskiem studenckim. Dodatkowo w 2012 roku członkowie Koła zaangażowali się w organizację warsztatów audiodeskrypcji dzieł audiowizualnych, propagując wiedzę na temat możliwości udostępnienia m.in. filmów osobom niewidomym i słabo widzącym.