JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie Koło Naukowe Estetyków

Studenckie Koło Naukowe Estetyków

Studenckie Koło Naukowe Estetyków działa od roku 2005 przy Pracowni Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze UŚ, a od 2013 przy Zakładzie Estetyki INKSI UŚ. Opiekunem jest dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk.

Wiosną 2006 roku KNE, w ramach II Studenckiego Festiwalu Nauki organizowanego przez URSS, zorganizowało warsztaty rysowania mandali zatytułowane „Mandale czterech żywiołów”. Podczas zajęć została przedstawiona charakterystyka każdego żywiołu, służącego jako inspiracja do stworzenia przez każdego uczestnika swojej mandali. Warsztaty te były pierwszą realizacją autorskiego projektu KNE, który jest skierowany zarówno do studentów, jak również, po nielicznych modyfikacjach, może zostać przeprowadzony wśród uczniów szkół średnich, gimnazjum czy nawet podstawówki.

Kolejne warsztaty KNE przeprowadziło podczas I Polskiego Kongresu Estetycznego odbywającego się we wrześniu 2006 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Estetyczne. Ponadto członkowie Koła mogli zapoznać się z najnowszymi poglądami w dziedzinie estetyki zaprezentowanymi przez czołowych estetyków w Polsce, a także spotkać się z naukowcami światowej rangi między innymi takimi jak Richard Shusterman.

W październiku 2006 roku we współpracy z Kołem Naukowym Filmoznawców KNE zorganizowało IV Ogólnopolską Konferencję Studencką Kwadratura Koła pod hasłem „Na początku były żywioły… Gościliśmy studentów i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Gdańskiego, Wrocławskiego oraz w większości z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas dyskusji można było zaobserwować i porównać różnice stanowisk studentów oraz odmienny zakres wiedzy i stosunku do przedmiotu. Oprócz wystąpień studentów konferencja obejmowała także projekcję filmu Genensis w reżyserii Claude Nuridsany i Marie Perennou, która miała miejsce w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach. Konferencja pozwoliła na zapoznanie się studentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, wymianę poglądów, a także na ponowne zainteresowanie się tematyką żywiołów. Prace uczestników konferencji zostaną opublikowane w czwartym numerze ogólnopolskiego rocznika kół humanistycznych Kwadratura Koła.

Życie kulturalne regionu, będące nieustannie w polu zainteresowań członków Koła było okazją do kilku spotkań poza murami Uniwersytetu, podczas takich wydarzeń jak: spektakl Bóg Niżyński teatru Wierszalin w Bytomskim Centrum Kultury (17.11.2006), wernisaż wystawy prac Pierre a Alechinsky ego w BWA w Katowicach (23.11.2006), wernisaż wystawy Kolekcje. Obiekty i subiekty z lat otatnich Andrzeja Urbanowicza w Górnośląskim Centrum Kultury, odbywających się w ramach XV Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej Ars Cameralis, koncert Tomasza Stańki w Teatrze Rozrywki (4.12.2006) oraz przedstawienie Lekcja E. Ionesco teatru Korez (9.12.2006). Wyjście naprzeciw sztuce pozwala zdobyć orientację we współczesnych zjawiskach kulturalnych, a dyskusje na świadome uczestnictwo w kulturze i podjęcie badań w ich zakresie.