JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

40-032 Katowice
plac Sejmu Śląskiego 1

e-mail: kndk@us.edu.pl
strona internetowa: www.kndk.us.edu.pl

O nas

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ zostało założone w lutym 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i działa pod opieką prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej. Interdyscyplinarny charakter rozważań z zakresu nauk o kulturze i wielość problematyk, które podejmują doktoranci studiów kulturoznawczych, w bezpośredni sposób wpływa na kształt inicjatyw Koła i sposób formułowania przyjętych przez nie celów. KNDK wyznaczyło sobie za priorytet stworzenie platformy, która będzie służyła pomocą w realizacji przedsięwzięć związanych z różnorodnymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Głównym celem jest więc stworzenie przyjaznego środowiska, wspierającego rozmaite inicjatywy poprzez ofertę merytorycznego, organizacyjnego i formalnego wsparcia. Środowiska, które będzie zarówno inicjowało działania, jak i je wspierało.

Organizujemy:

 • konferencje,
 • seminaria,
 • panele dyskusyjne,
 • cykle spotkań,
 • wykłady gościnne,
 • warsztaty,
 • wyjazdy badawcze.

Inicjujemy:

 • programy badawcze,
 • badania terenowe,wydawnictwa naukowe,
 • działania artystyczne,
 • projekty edukacji kulturoznawczej.

Wspieramy w zakresie:

 • pisania wniosków na poziomie Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu,
 • konstruowania budżetu,
 • merytorycznego dopracowania projektu,
 • porad dotyczących rozliczania przedsięwzięcia,
 • regulaminów dotyczących przyznawania grantów i stypendiów.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy doktorantów szukających pomocy w realizacji własnych przedsięwzięć oraz tych, którzy myślą o włączeniu się w aktualnie trwające projekty. Specyfika Koła pozwala na tworzenie autonomicznych sekcji oraz grup zajmujących się dowolną problematyką wchodzącą w zakres refleksji kulturoznawczej. Jesteśmy otwarci na współpracę przy projektach edukacyjnych, badawczych i propagujących wiedzę o kulturze.

Do wspólnych działań zapraszamy również instytucje. Dotąd współpracowaliśmy (lub nadal współpracujemy) z:

 • towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi: Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, Regionalnym Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniem „Szatnia”;
 • organizacjami studenckimi: Kołem Naukowym Antropologii Kultury, Kołem Naukowym Filozofii Kultury, Kołem Naukowym Filmoznawców „Kinotok”;
 • czasopismami: „Laboratorium Kultury”, „Kwadraturą Koła”, „Suplementem”;
 • instytucjami kultury: galerią tymczasową;
 • szkołami: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie;
 • firmami: grupakulturalna.pl, KMB Press, Mandla Media, Coffee Can Sp. z o.o.

Władze Koła

Opiekun Koła

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Przewodniczący

mgr Adam Andrysek

Z-ca Przewodniczącego ds. Merytorycznych

mgr Adam Pisarek

Z-ca Przewodniczącego ds. Organizacyjnych

mgr Emilia Wieczorkowska

Skarbnik

mgr Monika Sadowska

Sekretarz

mgr Ewa Walewska