JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Akredytacja na kierunkach: kulturoznawstwo i kultury mediów

W dniach 7-8 listopada 2018 odbędą się spotkania członków Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów. Dla osób, które mają zajęcia w środę i czwartek o podanych porach, obecność na spotkaniach z PKA jest OBOWIĄZKOWA, zaproszeni jednak są Państwo wszyscy – szczególnie liczymy na obecność tych z Państwa, którzy są zaangażowani w rozmaitą działalność na naszej uczelni.

Z uwagi na to, że spotkania potrwają do 13:30, zajęcia zaplanowane na 13:15 rozpoczną się zaraz po Państwa powrocie ze spotkań, czyli najpóźniej o 13:30.

Spotkania z PKA odbędą się:

  • w środę 12:30-13:30, sala 208 – studenci kulturoznawstwa
  • w czwartek 12:30-13:30, Sala Rady Wydziału (V piętro) – studenci kultur mediów.

Ponieważ równolegle będą się odbywać rozmaite spotkania z
pracownikami, mogą się Państwo spodziewać drobnych, jednorazowych
zmian i przesunięć w planach zajęć. Poszczególni pracownicy mogą w
najbliższych dniach kontaktować się z Państwem w tej sprawie.

Szczegółowy harmonogram:

7.11. 8:00-11:15 – zajęcia zgodnie z harmonogramem

11:30-13:00 – zajęcia na kierunku kulturoznawstwo odbywają się w
formie skróconej, o 12:30 studenci tego kierunku OBOWIĄZKOWO
przechodzą do sali 208 na spotkania z PKA; w tym czasie zajęcia na
kierunku kultury mediów odbywają się zgodnie z harmonogramem

13:15-14:45 – zajęcia na kierunku kulturoznawstwo rozpoczynają się
z zaraz po powrocie studentów ze spotkania (czyli najwyżej z
15-minutowym opóźnieniem, o 13:30); zajęcia na kierunku kultury
mediów odbywają się zgodnie z harmonogramem

15:00-20:00 – zajęcia zgodnie z harmonogramem

8.11. 8:00-9:30 – zajęcia zgodnie z harmonogramem

9:45-11:15 – zajęcia na obu kierunkach odbywają się w wersji
skróconej (za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez doktorantów!) i
kończą się o godz. 11:00, aby wszyscy pracownicy INKSI mogli wziąć
udział w spotkaniu z PKA

11:30-13:00 – zajęcia pracowników (nie doktorantów!) na kierunku
kultury mediów NIE ODBYWAJĄ się z uwagi na udział w spotkaniach z PKA

Zajęcia prowadzone przez doktorantów na obu kierunkach odbywają się zgodnie z harmonogramem, przy czym:

na kierunku kultury mediów zostają one skrócone – o 12:30 studenci OBOWIĄZKOWO przechodzą do Sali Rady Wydziału;

Zajęcia pracowników na kierunku kulturoznawstwo rozpoczynają się z opóźnieniem, o 12:00.

13:15-14:45 – zajęcia na kierunku kultury mediów rozpoczynają się
zaraz po powrocie studentów ze spotkania (czyli najwyżej z
15-minutowym opóźnieniem, o 13:30); zajęcia na kierunku
kulturoznawstwo odbywają się zgodnie z harmonogramem

15:00-20:00 – zajęcia zgodnie z harmonogramem

9.11. – zajęcia zgodnie z harmonogramem.