JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Akademia Polskiego Filmu

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych zaprasza studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do udziału w Akademii Polskiego Filmu, projekcie realizowanym we współpracy z gliwickim Kinem AMOK. Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego na poziomie akademickim, prowadzony do programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jako przedmiot opcjonalny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, obejmują godzinny wykład oraz projekcję dwóch filmów. Znaczną część wykładowców Akademii stanowią pracownicy naszego Instytutu, zwłaszcza z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, a także z Zakładu Komunikacji Kulturowej. Pierwsze spotkanie już 14 października – zapraszamy!

afisz_apf_s1_gli-01

O projekcie

„Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie” – pisze dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii.

Akademia Polskiego Filmu funkcjonuje już od kilku lat w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, a zajęcia są honorowane przez różne ośrodki akademickie. Obecnie w zajęciach Akademii uczestniczy kilka tysięcy osób rocznie i liczba ta systematycznie wzrasta. Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski, specjalizujący się w historii kina polskiego. W przypadku APF w kinie AMOK będą to z w dużej mierze wykładowcy z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego, którego kierownik prof. Andrzej Gwóźdź wyraził gotowość współpracy. Jesteśmy jak dotąd jedynym ośrodkiem na Śląsku, który umożliwia studentom udział w Akademii.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę i są wpisane w program studiów kulturoznawczych i z zakresu kultur mediów jako przedmiot opcjonalny. Student zalicza kolejno cztery semestry lub jedynie wybraną część programu. Zajęcia są odpłatne, całością obsługi związaną z biletami i karnetami zajmuje się kino AMOK. Studenci mogą zaliczać każdy semestr na ocenę, zyskując określoną ilość punktów ECTS.

Organizatorzy

Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest głównym organizatorem projektu. Organizatorem Akademii w Warszawie i Łodzi jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w Kielcach WDK, w Krakowie Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, a we Wrocławiu Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Głównym partnerem Akademii jest Filmoteka Narodowa. Partnerami są także: studio filmowe Kadr, Tor, Zebra, oraz Telewizja Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Kino RP. W bieżącym roku akademickim na mapie APF przybędzie kolejne miasto – Gliwice, pierwsze w Województwie Śląskim, a organizatorem Akademii jest kino studyjne AMOK w Gliwicach, działające w strukturach Gliwickiego Teatru Muzycznego. Koordynatorem projektu w Gliwicach jest dr Urszula Biel.

Więcej informacji na stronie APF: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl