JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Akademia Filmu Polskiego – semestr drugi

Drugi semestr AFP dla studentów INKSI

Już 24 lutego zaczynamy kolejny semestr Akademii Filmu Polskiego w kinie Amok w Gliwicach. Dzięki współpracy partnerskiej, jaką zainicjowaliśmy w bieżącym roku akademickim, studenci kulturoznawstwa i kultur mediów naszego Instytutu mogą brać udział w zajęciach i projekcjach Akademii oraz uzyskać wpis do indeksu w ramach przedmiotu ponadprogramowego, który będzie uwzględniony również w suplemencie do dyplomu. Bieżący semestr poświęcony jest polskiej kinematografii w okresie 1960-1972. Pierwsze spotkanie poprowadzi dr hab. Agnieszka Nieracka, która opowie o kontekstach powstania i poetyce filmów „Matka Joanna od Aniołów” Jerzego Kawalerowicza i „Nikt nie woła” Kazimierza Kutza. Serdecznie zapraszamy!

O projekcie

Przypomnijmy, że Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, prowadzony na poziomie akademickim. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów oraz projekcji dwóch filmów. Akademia powstała w Warszawie w 2009 roku. W kolejnych latach doszły filie w: Łodzi, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. W roku akademickim 2014/2015 dołączyły do niej Gliwice. Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, otwarta jest również dla wolnych słuchaczy, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski, a także krytycy filmowi. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.
„Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie” – pisze dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii. Dodać wypada, że znaczną część programu AFP w Gliwicach przedstawią pracownicy naszego Instytutu, Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach oraz Zakładu Komunikacji Kulturowej.

Organizatorzy

Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest głównym organizatorem projektu. Organizatorem Akademii w Gliwicach jest kino studyjne AMOK.
Obecnie wykłady APF są uznawane za zajęcia fakultatywne bądź ponadprogramowe przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych), Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowską Akademię im. A. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołę Wyższą i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Zapisy na II semestr

online – afp@amok.gliwice.pl
osobiście: kino AMOK, ul. Dolnych Wałów 3; 44-100 Gliwice; tel. +32/238 25 01
Pierwsze zajęcia II semestru: 24 lutego 2015.
Termin: wtorki, godz. 17:00; zajęcia obejmują wykład i 2 projekcje filmów.
Miejsce: kino studyjne AMOK (ul. Dolnych Wałów 3; 44-100 Gliwice), duża sala.
Cena karnetu na jeden semestr: 100 zł; bilety na pojedyncze zajęcia: 10 zł.
Karnety do kupienia w kasach kina, po uprzednim zapisaniu się online na zajęcia i otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia do APF.
Bilety na pojedyncze zajęcia do kupienia w kasie kina lub online.
Koordynator i opiekun naukowy APF w Gliwicach: Dr Urszula Biel; apf@amok.gliwice.pl
Polecane strony: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl;
http://www.facebook.pl/akademiefilmowe

afisz_apf_s2_gli-01