Aktualności

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 6 grudnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski Prodziekan do spraw kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, krytyk literacki, historyk i teoretyk literatury, współzałożyciel i wieloletni redaktor kwartalnika literackiego „FA-art”, „Śląskich Studiów Polonistycznych”, laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki i Nagrody im. Ludwika Frydego. Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora składają Dyrekcja i cała społeczność […]

Wybór seminarium magisterskiego (studia niestacjonarne)

Zapraszamy wszystkich studentów I roku niestacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających na kierunku kultury mediów na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Obecność obowiązkowa.

Wybór seminarium magisterskiego (studia stacjonarne)

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Obecność obowiązkowa.

Elitarne. Nowy tom czasopisma „Anthropos?” pod redakcją Aleksandry Kunce

Ukazał się nowy monograficzny numer czasopisma „Anthropos?” pod red. Aleksandry Kunce: Elitarne. Teksty dostępne są na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl  Autorzy: Ewa Łukaszyk, Aleksandra Kunce, Andrzej Sarnacki SJ, Giulia Kamińska Di Giannantonio, Tomasz Bielak, Barbara Orzeł, Katarzyna Szkaradnik, Miłosz Markiewicz, Barbara Zwolińska, Ewa Sychowska, Agata Picheń Redakcja czasopisma „Anthropos?”: Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce Sekretarz redakcji: Paweł Paszek Rada „Anthropos?”: […]

Rejestracje na zajęcia dla Kultur mediów, studia niestacjonarne MU

24 października ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów II stopnia studiów niestacjonarnych.

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr. hab. Marii Popczyk, prof. UŚ wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 Semestr zimowy A 19, 20 X B 26, 27 X A 9, 10 XI B 16, 17 XI A 23, 24 XI B 7, 8 XII A 14, 15 XII B 11, 12 I A 18, 219 I B 25, 26 I Semestr letni A 29 II, 1 III B 7, 8 III A 21, 22 III B 28, 29 III A 18, 19 IV […]

Szkolenia dla studentów I roku

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP. Istnieje również możliwość odbycia szkolenia bibliotecznego.

Początek roku akademickiego 2019/2020

Przedstawiamy kalendarz na nadchodzące dni.

Rejestracje w USOSweb dla Kulturoznawstwa i Kultur mediów

Już 26 września ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów oraz kulturoznawstwa I i II stopnia studiów stacjonarnych.

ikona żałoby

Zmarła dr hab. Alina Madej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu dr hab. Aliny Madej wieloletniego pracownika Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, uznanego historyka filmu, wspaniałego wykładowcy i oddanej Koleżanki. Będzie nam Jej brakowało. Koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych   Pogrzeb odbędzie się 8 sierpnia br. (czwartek) o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej Leszczynach, ul. Krasickiego.

Akredytacja dla kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów

Oba kierunki prowadzone w INKSI – kulturoznawstwo oraz kultury mediów – otrzymały wysoką pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA uznało wszystkie kryteria jakościowej oceny programowej za w pełni zrealizowane.

Dzień kulturoznawcy i kulturoznawczyni w Katowicach

Otwarta kultura. II Dzień Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni w Katowicach Termin: 21 maja 2019 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz społeczność studentów kulturoznawstwa i kultur mediów zapraszają do wspólnego świętowania II Dnia Kulturoznawcy w Katowicach. Uważamy, że dostęp do dóbr kultury i wiedzy o nich powinien być jak najszerszy. Dlatego w tym […]

Konferencja: Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje (15-16 maja 2019 roku, IBL PAN, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72). Przedstawiamy PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa i kultur mediów

Już 9 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…