Aktualności

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr. hab. Marii Popczyk, prof. UŚ wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 Semestr zimowy A 19, 20 X B 26, 27 X A 9, 10 XI B 16, 17 XI A 23, 24 XI B 7, 8 XII A 14, 15 XII B 11, 12 I A 18, 219 I B 25, 26 I Semestr letni A 29 II, 1 III B 7, 8 III A 21, 22 III B 28, 29 III A 18, 19 IV […]

Szkolenia dla studentów I roku

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP. Istnieje również możliwość odbycia szkolenia bibliotecznego.

Początek roku akademickiego 2019/2020

Przedstawiamy kalendarz na nadchodzące dni.

Rejestracje w USOSweb dla Kulturoznawstwa i Kultur mediów

Już 26 września ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów oraz kulturoznawstwa I i II stopnia studiów stacjonarnych.

ikona żałoby

Zmarła dr hab. Alina Madej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu dr hab. Aliny Madej wieloletniego pracownika Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, uznanego historyka filmu, wspaniałego wykładowcy i oddanej Koleżanki. Będzie nam Jej brakowało. Koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych   Pogrzeb odbędzie się 8 sierpnia br. (czwartek) o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej Leszczynach, ul. Krasickiego.

Akredytacja dla kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów

Oba kierunki prowadzone w INKSI – kulturoznawstwo oraz kultury mediów – otrzymały wysoką pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA uznało wszystkie kryteria jakościowej oceny programowej za w pełni zrealizowane.

Dzień kulturoznawcy i kulturoznawczyni w Katowicach

Otwarta kultura. II Dzień Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni w Katowicach Termin: 21 maja 2019 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz społeczność studentów kulturoznawstwa i kultur mediów zapraszają do wspólnego świętowania II Dnia Kulturoznawcy w Katowicach. Uważamy, że dostęp do dóbr kultury i wiedzy o nich powinien być jak najszerszy. Dlatego w tym […]

Konferencja: Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje (15-16 maja 2019 roku, IBL PAN, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72). Przedstawiamy PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa i kultur mediów

Już 9 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Nowe książki: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia / Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness, pod red. Aleksandry Kunce

Monografie Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia / Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness, pod red. Aleksandry Kunce (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 / 2019) są prezentacją transdyscyplinarnej ścieżki badawczej, wiążącej teoretyczne myślenie o sile miejsca z dizajnerską myślą o przestrzeni postindustrialnej. Jest to efekt badań w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b (kierownik: Aleksandra Kunce) pt. „Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia”.

Nowe książki: PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego / PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, pod red. Aleksandry Kunce

Monografie PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego / PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, pod red. Aleksandry Kunce (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 / 2019) są prezentacją dokonań projektantów miejsc poprzemysłowych i komentujących tekstów teoretycznych, będących efektem spotkaniowych warsztatów badawczych, prowadzonych w trakcie trwania projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b (kierownik: Aleksandra Kunce) pt. „Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia”.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom oraz współpracownikom i sympatykom Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych najserdeczniejsze życzenia. Niech zbliżające się Święta wypełnią się radością i tchną w nas ożywczą świeżość!

ikona żałoby

Kondolencje

Szanownemu Panu Profesorowi dr. hab. prof. UŚ Piotrowi Zawojskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Spotkania w sprawie wyboru seminariów dla II roku licencjatu

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w kolejnym roku seminaria oraz powiązane z nimi przedmioty specjalnościowe. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność obowiązkowa. TERMINY SPOTKAŃ kultury mediów II rok lic. 26 kwietnia (piątek), godz. 9:00, s. 205 kulturoznawstwo II rok lic. 26 kwietnia (piątek), godz. 10:00, s. 205