Aktualności

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr hab. Dorocie Fox, prof. UŚ wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dni Jakości Kształcenia i Wielkiego Badania Kompetencji

W dniach 24-28 lutego 2020 roku w grupie kierunków: architektura informacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa, kulturoznawstwo, kultury mediów odbędą się Dni Jakości Kształcenia i Wielkiego Badania Kompetencji. W ich ramach zaplanowane zostały spotkania z pracownikami, doktorantami oraz studentami. Dla studiów stacjonarnych udział w zebraniach jest OBOWIĄZKOWY. Zapraszamy na nie również tych studentów niestacjonarnych, którym pozauczelniane zobowiązania pozwolą do nas dołączyć. 27 i 28 lutego studenci wszystkich naszych kierunków będą mogli wziąć udział w Wielkim Badaniu Kompetencji.

Rejestracje w USOSweb dla kulturoznawstwa i kultur mediów

25 lutego ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów oraz kulturoznawstwa I i II stopnia studiów stacjonarnych.

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 6 grudnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski Prodziekan do spraw kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, krytyk literacki, historyk i teoretyk literatury, współzałożyciel i wieloletni redaktor kwartalnika literackiego „FA-art”, „Śląskich Studiów Polonistycznych”, laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki i Nagrody im. Ludwika Frydego. Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora składają Dyrekcja i cała społeczność […]

Wybór seminarium magisterskiego (studia niestacjonarne)

Zapraszamy wszystkich studentów I roku niestacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających na kierunku kultury mediów na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Obecność obowiązkowa.

Wybór seminarium magisterskiego (studia stacjonarne)

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Obecność obowiązkowa.

Elitarne. Nowy tom czasopisma „Anthropos?” pod redakcją Aleksandry Kunce

Ukazał się nowy monograficzny numer czasopisma „Anthropos?” pod red. Aleksandry Kunce: Elitarne. Teksty dostępne są na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl  Autorzy: Ewa Łukaszyk, Aleksandra Kunce, Andrzej Sarnacki SJ, Giulia Kamińska Di Giannantonio, Tomasz Bielak, Barbara Orzeł, Katarzyna Szkaradnik, Miłosz Markiewicz, Barbara Zwolińska, Ewa Sychowska, Agata Picheń Redakcja czasopisma „Anthropos?”: Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce Sekretarz redakcji: Paweł Paszek Rada „Anthropos?”: […]

Rejestracje na zajęcia dla Kultur mediów, studia niestacjonarne MU

24 października ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów II stopnia studiów niestacjonarnych.

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr hab. Marii Popczyk, prof. UŚ wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 Semestr zimowy A 19, 20 X B 26, 27 X A 9, 10 XI B 16, 17 XI A 23, 24 XI B 7, 8 XII A 14, 15 XII B 11, 12 I A 18, 219 I B 25, 26 I Semestr letni A 29 II, 1 III B 7, 8 III A 21, 22 III B 28, 29 III A 18, 19 IV […]

Szkolenia dla studentów I roku

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP. Istnieje również możliwość odbycia szkolenia bibliotecznego.

Początek roku akademickiego 2019/2020

Przedstawiamy kalendarz na nadchodzące dni.

Rejestracje w USOSweb dla Kulturoznawstwa i Kultur mediów

Już 26 września ruszają rejestracje na zajęcia dla studentów kultur mediów oraz kulturoznawstwa I i II stopnia studiów stacjonarnych.

ikona żałoby

Zmarła dr hab. Alina Madej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu dr hab. Aliny Madej wieloletniego pracownika Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, uznanego historyka filmu, wspaniałego wykładowcy i oddanej Koleżanki. Będzie nam Jej brakowało. Koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych   Pogrzeb odbędzie się 8 sierpnia br. (czwartek) o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej Leszczynach, ul. Krasickiego.

Akredytacja dla kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów

Oba kierunki prowadzone w INKSI – kulturoznawstwo oraz kultury mediów – otrzymały wysoką pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA uznało wszystkie kryteria jakościowej oceny programowej za w pełni zrealizowane.