Aktualności

CFP: Konferencja „Kulturowa historia podróżowania”

Konferencja „Kulturowa historia podróżowania” Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”

26 maja 2017 w Muzeum Historii Katowic odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”. Wydarzenie to jest międzynarodowym projektem interdyscyplinarnym, łączącym namysł antropologiczny, etnograficzny, kulturoznawczy, historyczny i literaturoznawczy. Uczestnikami konferencji będą młodzi badacze z takich krajów jak: Kirgistan, Włochy, Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina, Chorwacja, Rosja, Turcja, Chiny i Polska, reprezentujący różne ośrodki badawcze. Prelegenci zaprezentują wyniki swoich badań. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Program konferencji naukowej „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

Dzień pierwszy – 18 maja 2017 Miejsce: Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów (sala nr 211), pl. Sejmu Śląskiego 2 9:30 – uroczyste rozpoczęcie konferencji: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek (Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego) dr hab. Beata Gontarz (Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego) prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Kierownik Zakładu Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego) 9:50 – 11:10  Panel 1 dr Piotr […]

Nowa publikacja: Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione

W nowej książce Aleksandry Kunce w centrum oglądu znajduje się człowiek lokalny, a wraz z nim doświadczenie kulturowe, które skrywa filozofię lokalności i opowieść o miejscu. Czym byłaby idea lokalności? Czy można podróżować bez idei domu? Czy człowiek lokalny ma moc tworzenia świata? Te i inne pytania towarzyszą rozważaniom nad człowiekiem umiejscowionym.

Propozycja praktyk studenckich w Muzeum Hutnictwa Cynku

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach-Szopienicach zwróciło się do Instytutu z ofertą praktyk studenckich, które można zrealizować w sierpniu lub wrześniu 2017…

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr Ilonie Copik wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają, łącząc się w bólu i cierpieniu Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa i kultur mediów

Już 11 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Konferencja „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze…”

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – w ramach wspólnego projektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego „Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Program konferencji „Co nowego w nowych mediach?”

Zapraszamy do udziału w obradach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Spotkania specjalizacyjne dla licencjatu

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalizacje. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność obowiązkowa. TERMINY SPOTKAŃ kulturoznawstwo I rok lic. 26 kwietnia (środa), godz. 11:30, s. 208 kultury mediów II rok lic. 26 kwietnia (środa), godz. 12:30, s. 208

Dni Otwarte INKSI w 1 ZSO w Chorzowie

W dniu 6 kwietnia 2017 odbędą się I Dni Otwarte INKSI w 1 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Nasi doktoranci przeprowadzą warsztaty naukowe z zakresu analizy dzieła filmowego, teatralnego i komunikacji kulturowej dla wybranych licealistów i gimnazjalistów.

Wyniki rekrutacji wydziałowej w programie Erasmus+ 2017/2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces oceniania kandydatur do programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Ostateczna lista osób wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne zostanie podana po ogłoszeniu przez ogólnopolską agencję programu Erasmus+ wyników krajowych. Szczegółowa lista rankingowa zostanie Państwu przesłana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, prawdopodobnie w ciągu miesiąca.

Konkurs Wyróżnień JM Rektora

Zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do składania wniosków w IX edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. W tegorocznej edycji wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W konsekwencji w konkursie […]

Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia

Celem antologii tekstów poświęconych teoretycznym i estetycznym zagadnieniom fotografii cyfrowej jako nowego medium jest możliwie szerokie zaprezentowanie współczesnego piśmiennictwa przemianom fotograficznego medium, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki fotografia cyfrowa wnosi do cybersztuki i szerzej cyberkultury.

Nowa publikacja: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Nowa książka Piotra Zawojskiego dotyczy zagadnień technokultury, zjawiska dotychczas bardzo rzadko prezentowanego w piśmiennictwie polskim w kontekście strategii artystycznych, które stanowią jej artystyczne manifestacje.